پیچ کرپی

پیچ کرپیپیچ کرپی به شکل U انگلیسی می باشد که دو سر انتهایی پیچ دارای رزوه است و در درجه اول پیچ کرپی برای حمایت از لوله هایی که مایعات و گاز از آن عبور می کنند استفاده می شود بنابر این اندازه یا درایه پیچ کرپی بر اساس قطر لوله تعیین می گردد.

عناصر منحصر به فرد هر پیچ کرپی :

نوع مواد پیچ کرپی :

برای مثال آلیاژ پیچ کرپی ازفولاد پیش ساخته گالوانیزه می باشد.

ابعاد پیچ و مهره کرپی :

ابعاد پیچ و مهره کرپی (دندانه) ( به عنوان مثال M12*50 میلیمتر ) قطر درونی (فاصله بین پایه ها) ارتفاع داخلی عمدتا برای بستن لوله به یک سطح فلزی استفاده می شوند البته قسمت خم این پیچ ها با توجه به پروفیل متفاوت است و می تواند V شکل یا U شکل باشد . اگر در هر حال عبور از پل ها به میله های محافظ کناری پل دقت کنید تعداد زیادی از یو بولت ها را خواهید دید . یوبولت ها در ایران به پیچ کرپی معروف هستند . در واقع پیچ کرپی پیچ دو سر دنده ای است که آنرا خم کرده اند